Termeni şi condiţii ale magazinului online vintagefabrique.ro

 1. Prevederi introductive

1.1. Aceşti termeni şi condiţii (mai departe doar „termeni şi condiţii “) ale Intreprinderii Individuale Budai Mihai-Vlad, cu sediul în Sat Schitu Tarcau, com.Tarcau, nr.12, Punct Cichiva, jud. Neamt , număr de identificare: F27/411/2016, înregistrată la Registrul comerţului Piatra Neamt  (mai departe doar „vânzător“) reglementează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legii nr. 89/2012 Mo. codul civil (mai departe doar „codul civil“) drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor contractuale, rezultate în legătură sau în baza contractului de cumpărare (mai departe doar „contract de cumpărare“) încheiat între vânzător şi altă persoană fizică (mai departe doar „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului.

Magazinul online este operat de către vânzător pe pagina de web aflată la adresa de internetvintagefabrique.ro (mai departe doar „pagina de web“), şi aceasta prin intermediul interfeţei paginii de web (mai departe doar „interfaţa paginii de web a magazinului “).

1.2. Termenii şi condiţiile nu se referă la cazurile în care persoana care intenţionează să cumpere marfă de la vânzător este o persoană juridică, sau o persoană care, la cumpărarea de marfă acţionează în cadrul activităţii sale de întreprinzător, sau în cadrul activităţii de PFA.

1.3. Dispoziţii divergente faţă de aceste condiţii şi termeni pot fi convenite în cadrul contractului de cumpărare. Dispoziţiile divergente din contractul de cumpărare au prioritate faţă de prevederile stabilite de către condiţiile şi termenii contractului.

1.4. Prevederile stabilite de condiţii şi termeni reprezintă o parte indivizibilă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare şi condiţiile şi termenii sunt întocmite în limba română.

Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

 1. Condiţii de utilizare a magazinului electronic

2.1. Vizualizarea magazinului electronic vintagefabrique.ro este complet liberă, acesta fiind accesibil din toate punctele lumii.

2.2. Pentru a cumpără din magazinul electronic vintagefabrique.ro este necesară înregistrarea cu o parolă şi poştă electronică (e-mail) sau numele destinatarului, e-mail, telefon şi adresă de livrare.

Înregistrarea este integral gratuită şi se realizează prin completarea formularului deînregistrare. Clientul înregistrat are posibilitatea de a utiliza toate serviciile magazinului.

2.2. Utilizatorul trebuie să menţioneze un e-mail şi o parolă, datele personale şi adresele de livrare.

 1. Cont de utilizator

2.1. In baza înregistrării cumpărătorului efectuată în pagina de web, cumpărătorul poate avea acces la interfaţa sa de utilizator (mai departe doar „contul de utilizator“). Prin înregistrarea la contul de utilizator, cumpărătorul îşi dă acordul cu aceste condiţii şi termeni. Din contul său de utilizator, cumpărătorul poate comanda marfă. Cumpărătorul poate comanda marfă şi fără necesitatea inregistrării, direct din interfaţa de web a magazinului.

2.2. La înregistrarea în pagina de web şi la comandarea de marfă, cumpărătorul este obligat săcompleteze toate datele corect şi adevărat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele menţionate în contul de utilizator la orice fel de schimbare a lor. Datele menţionate de cumpărător în contul de utilizator şi la comandarea de marfă sunt considerate a fi adevărate de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat de un nume de utilizator şi o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor necesare accesului său la contul de utilizator. Prin logarea la contul de utilizator, cumpărătorul îşi dă acordul la aceste condiţii şi termeni.

2.4. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să permită utilizarea contului de utilizator unei terţe persoane.

2.5. Vânzătorul poate desfiinţa contul de utilizator şi asta mai ales în cazul în care cumpărătorul îşi încalcă obligaţiile rezultate din contractul de cumpărare (inclusiv condiţiile şi termenii contractului).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul că nu este obligatoriu ca acest cont de utilizator să fie permanent accesibil şi asta mai ales, dacă se ia în considerare întreţinerea necesară aechipamentului de hardware şi software a vânzătorului, eventual întreţinerea necesară a echipamentului de hardware şi software ale unei terţe persoane.

 1. Incheierea contractului de cumpărare

3.1. Orice fel de prezentare a mărfurilor aflate pe interfaţa de web a magazinului are doar caracter informativ şi vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare a acestor mărfuri, deoarece marfa prezentată în reclame, în catalog, sau expusă, nu este considerată o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare (adică prevederile art. 1732 alin. 2 din codul civil român nu sunt folosite).

3.2. Interfaţa de web a magazinului cuprinde informaţii despre marfă, inclusiv menţionarea preţurilor pentru fiecare articol. Preţurile mărfurilor sunt menţionate inclusiv cu TVA şi cu toate taxele corespunzătoare. Preţurile mărfurilor rămân valabile pe toată perioada în care sunt afişate pe interfaţa de web a magazinului, cu excepţia epuizării stocului de marfă. Prin această prevedere nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiţii convenite individual.

3.3. Interfaţa de web a magazinului cuprinde şi informaţii despre cheltuielile legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor. Informaţiile referitoare la cheltuielile legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor menţionate în interfaţa de web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care marfa este livrată pe teritoriul României cât și în cadrul Uniunii Europene.

3.4. Pentru a comanda marfă, cumpărătorul completează formularul de comandă de pe interfaţa de web a magazinului. Formularul de comandă conţine mai ales informaţii despre:

3.4.1. marfa comandată, numărul de articole, culoare şi mărime (marfa comandată este„introdusă“ de cumpărător în coşul electronic de cumpărături de pe interfaţa de web amagazinului),

3.4.2. date despre modul solicitat de livrare a mărfurilor comandate şi despre modul de plată al lor.

3.4.3. informaţii despre cheltuielile legate de livrare mărfurilor. (mai departe toate la un loc doar „comanda“).

3.5. Inainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea de a controla şi schimba datele introduse de el în comandă, ţinând cont şi de posibilitatea cumpărătorului de a constata şi a corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Comanda estetransmisă vânzătorului de către cumpărător printr-un click pe butonul de „finalizare a comenzii“ şi, în acelaşi timp se confirmă acordul cu aceste condiţii şi termeni ai contractului. Datele prezentate în comandă sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.

3.6. Vânzătorul este îndreptăţit ca, în funcţie de caracterul comenzii (cantitatea de marfă, mărimea preţului de achiziţie, cheltuieli de transport presupuse), să solicite cumpărătorului precizări ulterioare ale comenzii (de exemplu în scris, sau telefonic).

3.7. După primirea comenzii, respectiv după precizarea ei, vânzătorul îl va anunţa fără întârziere pe cumpărător, pe adresa de poştă electronică menţionată de acesta în contul de utilizator sau în comandă (mai departe doar „adresa electronică a cumpărătorului“) de primirea comenzii.

Raportul contractual dintre vânzător şi cumpărător ia naştere la confirmarea primirii comenzii (prin acceptare), care este trimisă cumpărătorului de către vânzător la adresa electronică a cestuia.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă la încheierea contractului de cumpărare. Cheltuielile apărute cumpărătorului la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (cheltuieli cu conectarea la internet, cheltuieli cu discuţiile telefonice) sunt suportate de cumpărător, aceste cheltuieli nefiind diferite faţă de tarifele de bază.

 1. Preţul mărfurilor şi condiţiile de plată

4.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe Site-ul vânzătorului la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.

4.2. Prețurile produselor sunt exprimate în RON și includ TVA. Produselesunt facturate exclusiv în moneda indicată pe Site.

4.3. Facturile sunt emise doar pe numele persoanei care a plasat comanda.

4.4. Prețul total pentru produse, inclusiv TVA, și orice alte costuri sau taxe aplicabile comenzii specifice a cumpărătorului (inclusiv costurile de livrare la o adresă dintr-o Țară cu Livrare) va apărea pe Site-ul vânzătorului, înainte de ultima etapă prin care cumpărătorul poatefinaliza comanda.

4.5. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.

5.6. Preţul de achiziţie al mărfurilor şi eventualele cheltuieli apărute cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare, pot fi achitate de către cumpărător vânzătorului în felurile următoare:

– ramburs în numerar, la livrarea la locul menţionat de cumpărător în comandă.

5.7. In acelaşi timp cu preţul de achiziţie, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului şi cheltuielile legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor, în valoarea convenită. Dacă nu este menţionat în mod expres altfel, dacă în aceste condiţii şi termeni se vorbeşte în continuare despre preţul de achiziţie, prin aceasta se înţeleg şi cheltuielile legate de livrarea mărfurilor.

5.8. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un avans sau o altfel de plată asemănătoare. Prin aceasta nu este afectată prevederea art. 4.11. din termenii şi condiţiile contractuale referitoare la obligaţia de a achita preţul de achiziţie al mărfurilor în avans.

5.9. In caz de plată în numerar sau al plăţii ramburs, preţul de achiziţie este scadent la preluarea mărfurilor. In caz de plată în numerar, preţul de achiziţie este scadent în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de cumpărare, altfel comanda va fi stornată şi contractul se anulează.

5.10. Referitor la plata efectuată în baza contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să-i predea cumpărătorului un act fiscal – o factură. Actul fiscal – factura, este întocmită de către vânzător pentru cumpărător după achitarea preţului mărfurilor şi este trimisă în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

5.12. Eventualele reduceri din preţul de achiziţie al mărfurilor, oferite de către vânzător cumpărătorului, nu pot fi combinate.

 1. Rezilierea contractului de cumpărare – returnarea mărfurilor

6.1. Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, printre altele, nu poate rezilia un contract de cumpărare al mărfurilor care a fost modificat conform solicitării cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, un contract de cumpărare pentru mărfuri perisabile, ca şi pentru mărfuri care după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte mărfuri, un contract de cumpărare pentru mărfuri aflate în ambalaj închis, care a fost deschis de consumator şi care din punct de vedere igienic nu mai pot fi returnate şi un contract de cumpărare pentru înregistrări audio sau video, ori programe de calculator, dacă a distrus ambalajul lor original (eventual, în alte cazuri stabilite de codul civil român, mai ales conform art.1837).

6.2. Dacă nu este vorba despre unul din cazurile de la art. 5.1. sau despre un alt caz în carecontractul de cumpărare nu poate fi reziliat, cumpărătorul, în conformitate cu prevederile art.1829 alin. 1 codul civil, român are dreptul să rezilieze contractul de cumpărare fără a menţiona motivele şi asta în termenul prelungit de către vânzător de până la treizeci (14) de zile de la preluarea mărfurilor, cu menţiunea că, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare îl reprezintă mai multe tipuri de marfă, sau livrarea mai multor subansambluri, această perioadă începe de la data ultimei livrări de marfă. Rezilierea contractului de cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul prevăzut în propoziţia anterioară. Pentru a rezilia contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi un formular standard, oferit de vânzător, care reprezintă o anexă a termenilor şi condiţiilor contractului, dar acest lucru nu este neapărat necesar. Rezilierea contractului de cumpărare poate să fie trimisă de către cumpărător şi la adresa de funcţionare a vânzătorului, sau la adresa poştei electronice a vânzătorului info@bibloo.ro.

6.3. În cazul rezilierii contractului de cumpărare conform art. 5.2. a termenilor şi condiţiilor, contractul de cumpărare se anulează de la început, părțile fiind repuse în situația inițială. Marfa trebuie să fie returnată vânzătorului în termenul prelungit de către vânzător de până la treizeci (14) de zile de la data rezilierii contractului. Este suficient ca marfa să fie trimisă în termenul din propoziţia anterioară. Dacă cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, el va suporta toate cheltuielile legate de returnarea mărfurilor către vânzător.

6.4. În cazul rezilierii contractului de cumpărare conform art. 5.2. a termenilor şi condiţiilor, vânzătorul returnează mijloacele băneşti primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la rezilierea contractului de către cumpărător în acelaşi mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. De asemenea, vânzătorul este îndreptăţit să returneze despăgubirea oferită de către cumpărător la returnarea mărfurilor de către acesta sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu asta şi prin asta nu iau naştere alte cheltuieli pentru cumpărător. Dacă cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să-i returneze cumpărătorului mijloacele băneşti primite decât după returnarea mărfurilor, sau după ce i se demonstrează de către cumpărător că i-a fost trimisa marfa înapoi.

6.5. Cumpărătorul răspunde doar de scăderea valorii mărfurilor în urma manipulării lor în alt mod decât cel necesar pentru a lua cunoştinţă de caracterul şi proprietăţile mărfurilor, inclusiv de funcţionalitatea lor. Vânzătorul este îndreptăţit să includă acoperirea daunelor provocate mărfurilor, în pretenţia cumpărătorului de returnare a preţului de achiziţie.

6.6. Dacă, după apariţia contractului de cumpărare, apare o realitate datorită căreia marfa comandate nu pot fi livrate (de ex. marfa este deteriorata, nu a fost depozitata, etc.) vânzătorul este îndreptăţit să rezilieze contractul de cumpărare. Intr-un astfel de caz, vânzătorul va înapoia cumpărătorului preţul de achiziţie imediat, fără numerar, în contul indicat de acesta.

6.7. Dacă, împreună cu marfa livrată, se acordă cumpărătorului şi un cadou, contractul de cadou dintre vânzător şi cumpărător este încheiat cu condiţia ca, în cazul rezilierii contractului de cumpărare de către cumpărător, contractul de cadou să fie lovit de nulitate, iar cumpărătorul să fie obligat ca, împreună cu marfa, să returneze şi cadoul primit.

6.8. Cumpărătorul are dreptul de a face reclamaţie sau de a returna produsul achiziţionat prin

intermediul magazinului electronic în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produslui.

6.9. Renunţarea la contract se poate face şi în faţa curierului cu ocazia livrării produsului,dacă produsul este livrat după termen din cauze care nu ţin de Utilizator şi care nu se datorează forţei majore.

6.10. În cazul renunţării la contract, Utilizatorul este obligat să restituie produsele achiziţionate cu un aspect comercial neafectat şi cu eticheta/factura intactă.

6.11. În cazul renunţării la contract, dacă Utilizatorul a achitat produsele, suma achitată pentru produsele returnate i se restituie în contul bancar indicat de acesta, în termen de 14 zile de la primirea produselor. Sumele nu se restituie până când Utilizatorul nu a returnat produsele. Dacă produsele nu sunt returnate în termenul prevăzut la pct.6.9., renunţarea lacontract nu îşi produce efectele.

6.12. O reclamaţie poate fi făcută atunci când produsele cumpărate nu corespund celor convenite de părţile contractului de vânzare. Neconformitatea celor convenite de părţi se poate manifesta prin:

 • defecte de fabricaţie ale produsului;
 • lipsa unor părţi ale produslui;
 • a fost expediat un alt produs, diferit de cel comandat;
 • neconformitate între dimensiunile şi/sau culoarea afişate- produsul expediat având alte

dimensiuni şi/ sau culoare diferită de cele comandate;

 • deteriorarea produsului în timpul transportării.

6.13. Reclamaţia poate fi făcută la respectivul Vânzător prin intermediul Site-ului, pe adresa de mail specificată office@vintagefabrique.ro, fiind necesar ca Utilizatorul să returneze de asemenea produsul în termenul de două luni.

6.14. În cazul reclamaţiei Cumpărătorul poate să opteze pentru înlocuirea articolului respectiv cu acelaşi articol fără defecte sau cu altă mărime, altă culoare, ori pentru returnarea produsului în schimbul restituirii sumei plătite. Consultanţii magazinului online vă pot propune ca înlocuirea articolului să fie cu un articol complet diferit, dacă preţurile sunt egale-sau Cumpărătorul să achite suplimentar, dacă celălalt articol este mai scump, ori se oferă două articole pentru acelaşi preţ, ori Cumpărătorului i se returnează diferenţa între articolul înlocuit şi cel nou, dacă preţul noului articol este mai mic decât preţul achitat de Cumpărător.

6.15. Returnarea produsului în cazul reclamaţiei, în cazurile care nu ţin de defecte de

fabricaţie sau deteriorări în timpul transportului, se realizează în următoarele condiţii:

 • Aspect comercial bun păstrat ( produsul nu este rupt, zgâriat, spart etc.).
 • Nu prezintă deteriorări provocate de o utilizare incorectă.
 • Ambalajul original şi eticheta intacte.

6.16. Returnarea produsului, fie în cazul renunţării la contract, fie în cazul reclamaţiei, poate fie fectuată prin modalitatea şi pe adresa menţionate în avizul de însoţire cu care Cumpărătorul a primit comanda.

6.17. În cazul înlocuirii produselor, cheltuielile de transport, în ambele direcţii, sunt în sarcina Cumpărătorului, cu excepţia cazurilor când schimbul s-a impus din vina magazinului electronic sau a Vânzătorului. În cazul în care clientul doreşte să înlocuiască sau să returneze un produs, acest lucru se poate realiza numai prin firma de curierat sau Poșta Română.

6.18. Adresa pentru returnare este: Sat Schitu Tarcau, com.Tarcau, nr.12, Punct Cichiva, jud. Neamt.

6.19. Costul de transport pentru RETUR este suportat integral de către client în ambelesituaţii: atât la trimiterea coletului pentru retur cât şi la primirea comenzii de inlocuire a returului.

6.20. În cazul în care în localitatea Cumpărătorului nu există un birou al firmei de curierat sau

Poșta Română, acesta trebuie să contacteze Vânzătorul la numărul de telefon +40744277721 pentru stabilirea detaliilor legate de returnarea produsului.

 1. Transportul şi livrarea mărfurilor

7.1. În cazul în care modul de transport este convenit contractual în baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul şi eventualele cheltuieli suplimentare legate de acest mod de transport.

7.2. Vânzătorul intenționează să efectueze livrarea în perioada de timp estimată, indicată pentru un anumit articol de pe Site-ul acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea comenzii. Datele preconizate pentru livrare indicate pentru anumite articole de pe Site-ulvânzătorului sunt doar aproximative și orientative și nu limitează perioada de livrare de 30zile prevăzută în prezenta secțiune. Dacă vânzătorul nu poate efectua livrarea în termenulde livrare de 30 de zile, ca informa cumpărătorul prin e-mail. Cumpărătorul va putea optapentru o prelungire a perioadei de livrare de încă 30 de zile sau va putea anula comanda,prin e-mail sau scrisoare. În cazul în care vânzătorul nu va primi nici un răspuns de lacumpărător în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării, se consideră că acesta a acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limitează dreptul cumpărătorului de aanula sau retrage comanda. În cazul în care, vânzătorul nu poate efectua livrarea nici întermenul prelungit de livrare, va informa cumpărătorul prin e-mail, și, în măsura permisă de lege, va conveni cu acesta termenul de livrare, dacă este cazul.

7.3. Vânzătorul livrează produsele pentru care a acceptat comanda dvs. prin intermediul uneicompanii de transport selectată acesta. Livrează la adresa pe care cumpărătorul a furnizat-o pentru livrare. Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicată incorect sau incomplet.

7.4. Dacă vânzătorul este obligat, conform contractului de cumpărare, să livreze marfa la locul menţionat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare.

7.5. În cazul în care, din motive din partea cumpărătorului, este nevoie ca marfa să fie livrate repetat şi/sau în alt mod decât cel menţionat în comandă, cumpărătorul este obligat să acopere cheltuielile legate de livrarea repetată a mărfurilor, respectiv cheltuielile legate de alt mod de livrare.

7.6. La preluarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajelor mărfurilor şi, în caz de deteriorare oricât de mică, să anunţe neîntârziat transportatorul. În caz de deterioare a ambalajelor, care demonstrează desfacerea neautorizată a coletului, cumpărătorul poate renunţa să preia coletul de la transportator.

7.7. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor la preluarea mărfurilor pot fi reglementate de nişte condiţii speciale ale vănzătorului, dacă acesta emite aşa ceva.

 1. Drepturi rezultate din executarea defectuoasă a contractului

8.1.Drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale referitoare la executarea contractului se conduc după prevederile legale generale corespunzătoare (mai ales directivele art. 1914 până la 1925, art. 2099 până la 2117 şi ale art. 2161 până la 2174 ale codului civil român).

8.2.Vânzătorul răspunde în faţa cumpărătorului de faptul că, la preluare :

8.3.mărfurile au caracteristicile convenite de părţi şi dacă acestea nu au fost convenite, au proprietăţile descrise de vânzător sau de producător, sau cele pe care le aştepta cumpărătorul, ţinând cont de caracterul mărfurilor şi în baza reclamei făcute,

8.4.mărfurile sunt potrivite scopului menţionat de vânzător pentru utilizare, sau scopului în care se utilizează în mod obişnuit astfel de mărfuri,

8.5.mărfurile corespund din punct de vedere al calităţii sau al execuţiei mostrei contractuale sau modelului, dacă calitatea sau execuţia au fost convenite conform unei mostre contractuale sau unui model,

8.6.mărfurile sunt în cantitate, culoare şi mărime corespunzătoare şi

8.7.mărfurile corespund cerinţelor prevederilor legale.

8.8.Prevederile menţionate la art. 7.2. al termenilor şi condiţiilor contractului nu se referă la mărfurile vândute la un preţ mai mic din cauză de defecte, pentru care a fost convenit preţul mai mic, la mărfuri uzate datorită utilizării lor obişnuite, la mărfuri folosite la defecte corespunzătoare gradului de utilizare sau uzare, pe care marfa le-a avut la preluare de către cumpărător, sau care rezultă din caracterul mărfurilor.

8.9.Dacă defectul apare în decurs de o luna de la preluare, se consideră că marfa a fost defectă încă de la preluare. Cumpărătorul este îndreptăţit să-şi revendice dreptul rezultat din apariţia unui defect la mărfurile de consum într-un termen de o luna de la preluare.

8.10. Drepturile din executarea defectuoasă a contractului şi le revendică cumpărătorul la vânzător la adresa punctului său de lucru Sat Schitu Tarcau, com.Tarcau, nr.12, Punct Cichiva, jud. Neamt.

Momentul de apariţie a reclamaţiei este considerat momentul în care vânzătorul primeşte de la cumpărător marfa reclamată (data preluării mărfurilor). Pentru reclamarea mărfurilor defecte cumpărătorul poate folosi formularul standard oferit de vânzător, care este o anexă a termenilor şi condiţiilor contractului.

8.11. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractuale referitoare la răspunderea vânzătorului faţă de

defectele apărute, pot fi reglementate de regulamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor al

vânzătorului.

8.12. Cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea

contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 • dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru

cumpărător.

8.12. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şiconsumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

 1. EXCLUDERE ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII VÂNZĂTORULUI

9.1. În propria capacitate, Vânzătorul exclude orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului acestuia sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

 • pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;
 • pierderea de date;
 • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;
 • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate; și
 • pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.

9.2. Vânzătorul nu urmărește (și nici unul din acești Termeni de Utilizare nu au această destinație) să excludă sau să limiteze răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită cu intenție de către Vânzător;
 • răspundere care, conform legilor în vigoare de protecție a consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 • nicio altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.
 1. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractuale

10.1 Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin achitarea întregului preţ de achiziţie.

10.2 În raportul cu cumpărătorul vânzătorul nu este legat de nici un cod de conduită în sensul celor stabilite de art.1826 alin. 1 lit. e) al codului civil.

10.3 Rezolvarea pe cale paşnică a reclamaţiei consumatorului este asigurată de vânzător prin intermediul adresei electronice office@vintagefabrique.ro. Informaţiile referitoare la rezolvarea reclamaţiei cumpărătorului sunt trimise de vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

10.4 Vânzătorul este îndreptăţit să vândă marfă în baza autorizaţiei de funcţionare. Controlul autorizaţiei de funcţionare este efectuat de către oficiul registrului comerţului. Supravegherea domeniului de protecţie al datelor cu caracter personal intră în atribuţia Autorităţii de protecţie a datelor cu caracter personal.

10.5 Cumpărătorul preia prin aceasta riscul schimbării circumstanţelor în sensul art. 1765 alin. 2 al codului civil şi nu este îndreptăţit să revendice reînnoirea discuţiilor referitoare la contractul de cumpărare.

 1. Protecţia datelor cu caracter personal

11.1 Protecţia datelor cu caracter personal ale cumpărătorului care este persoană fizică, este reglementată de legea nr. 101/2000 Mo., despre protecţia datelor cu caracter personal, în litera prevederilor ulterioare.

11.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal: nume şi prenume, adresa de domiciliu, adresa electronică a sa, număr de telefon, eventual alte informaţii cum ar fi adresa de livrare, numărul şi etajul apartamentului, data naşterii, sexul, etc. (mai departe toate drept „date cu caracter personal“).

11.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către vânzător în scopul realizării drepturilor şi obligaţiilor rezultate din contractul de cumpărare şi în scopul administrării contului de utilizator. Dacă cumpărătorul nu alege altă posibilitate, el este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către vânzător şi în scopul transmiterii de informaţii şi anunţuri comerciale cumpărătorului. Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele menţionate în acest articol nu este o condiţie în sine care să împiedice încheierea contractului de cumpărare.

11.4. Cumpărătorul ia cunoştinţă de faptul că este obligat ca datele sale cu caracter personal (la înregistrare, în contul de utilizator, la comanda din interfaţa de web a magazinului) să fie reale şi corect înscrise şi că este obligat să informeze neîntârziat vânzătorul despre orice fel de modificarea datelor sale cu caracter personal.

11.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului poate fi încredinţată de către vânzător unei terţe persoane şi anume procesatorului de date. În afara persoanei care însoţeşte marfa, datele cu caracter personal ale cumpărătorului nu vor fi predate de către vânzător unei alte terţe persoane.

11.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate sub formă electronică, în mod automat, sau sub formă tipărită, în mod neautomat.

11.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal oferite sunt corecte şi că i s-a adus la cunoştinţă că oferirea datelor cu caracter personal este benevolă.

11.8. În cazul în care cumpărătorului este de părere că vânzătorul sau procesatorul datelor (art. 9.5.) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal în contradicţie cu protecţia vieţii private a cumpărătorului, sau în contradicţie cu legea, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt imprecise referitor la scopul prelucrării lor, atunci el poate :

11.9. să solicite o explicaţie de la vânzător sau de la procesatorul datelor,

11.10. să solicite ca vânzătorul sau procesatorul datelor să repare situaţia.

11.11. Dacă cumpărătorul solicită informaţii referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să-i pună la dispoziţie aceste informaţii. Vânzătorul are dreptul ca, pentru oferirea informaţiilor conform propoziţiei anterioare, să solicite o anumită sumă, care să nu depăşească cheltuielile necesare pentru oferirea de informaţii.

11.12. Ca parte a procesului de achiziție sau a unei proceduri de rambursare și în funcție de metoda de plată aleasă, atunci când cumpărătorul plaseaza comanda, va furniza date referitoare la contul bancar, informațiile cardului de debit sau cardului de credit unui furnizor terță parte, prestator al serviciilor de procesare a plații. Aceste date sunt utilizate pentru a efectua plăți către vânzător sau pentru rambursările vânzătorului către cumpărător. În acest caz, cumpărătorul oferă datele de plată direct furnizorului terță parte de servicii de plată, nu vânzătorului, și va fi supus politicii de confidențialitate a acestui furnizor terță parte de servicii de plată. Este recomandabil ca cumpărătorul să citească acești termeni înainte de a selecta metoda respectivă de plată.

Vânzătorul nu primește, nu salvează și nu prelucrează aceste date privind plata, dar poate avea acces la acestea prin sistemele furnizorului terță parte de servicii de plată pentru scopurile  descrise în această secțiune.

 1. Transmiterea de informaţii comerciale şi de utilizare a cookies

12.1. Cumpărătorul este de acord cu transmiterea de informaţii legate de marfa, serviciile sau fabrica vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului şi mai este de acord cu transmiterea de infrormaţii comerciale la adresa electronică a cumpărătorului.

12.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de aşa-zise cookies în calculatorul său. În cazul în care este posibilă cumpărarea de pe pagina de web şi îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului rezultate din contractul de cumpărare fără ca să se ajungă la stocarea de aşa-zise cookies încalculatorul cumpărătorului, cumpărătorul îşi poate revoca oricând acordul dat conformpropoziţiei anterioare.

13.Transmiteri

13.1. Când cumpărătorul furnizează date cu caracter personal și/sau informații de contact prinintermediul Site-ului, este de acord (sub rezerva dreptului de a refuza sau revoca consimțământul) că este posibil ca vânzătorul să trimită buletine informative, mesaje și altealerte prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau prin telefon. Aceste comunicări sunt trimise, printre altele, cu sau fără intervenție umană în scop de marketingdirect sau publicitate a produselor sau serviciilor similare oferite de vânzător.

13.2. Cumpărătorul poate oricând refuza sau revoca acordul de a primi buletine informative, mesaje sau alerte

 • folosind link-ul special prevăzut într-un buletin informativ, mesaj și / sau alertă, sau
 • folosind opțiunea disponibilă de a restricționa, refuza sau revoca consimțământul în

secțiunea specifică profilului acestuie de pe Site, sau

 • în caz de notificări alertă, folosind setările corespunzătoare ale dispozitivului

cumpărătorului, sau

 • contactând Serviciul Clienți la datele de contact furnizate pe Site.

13.1. Vânzătorul își rezerva dreptul de a alege cui trimitem buletine informative, mesaje și/sau alerte pentru și de a elimina din baza sa de date de clienți sau potențiali clienți orice persoană care a acordat consimțământul de a primi buletine informative, mesaje și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior în numele vânzătorului sau fără o notificare ulterioară.

13.3. Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificăriipentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii.

Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită.

 1. PROPRIETATE, MĂRCI COMERCIALE, DREPT DE AUTOR ȘI SOFTWARE

14.1. ” Vintage Fabrique”, „Manufactura din Padure” și alte semne, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate ale Vânzătorului. Mărcile comerciale ale Vânzătorului, nu trebuie, în nici un caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Vânzător sau oricare dintre companiile Vânzătorului, cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizatie în scris în principal de la acesta, sau dacă acest lucru este permis în acești Termeni de Utilizare. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de Vânzător, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care este sau nu conectat, în relație contractuală sau sponsorizat de către Vânzător.

14.2. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul nostru, inclusiv tot conținutul acestuia, cum  ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea Vânzătorului sau a afiliaților sai sau a furnizorilor conținutului respectiv. Vânzătorul și/sau oricare dintre companiile afiliate acestora sunt proprietarul (sau, după caz, licențiatul) întregii proprietăți intelectuale și altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site-ul acestuia. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

14.1. Postarea de către Cumpărător pe Site-ul Vânzătorului, nu constituie o derogare a Vănzătorului de la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, Cumpărătorul nu dobândeste nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul Vânzătorului.

14.3. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Vânzătorului și/sau oricărei companii afiliate companiei, decât dacă nu a fost utilizat un software de tip open source. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permisefără obținerea consimțământului prealabil scris al Vânzătorului.

 1. Prevederi finale

15.1. Dacă relaţia bazată pe contractul de cumpărare conţine elemente internaţionale (străine), atunci părţile convin ca acest contract să se conducă după legile româniei. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului, rezultate din prevederile legale generale.

15.2. Dacă vreuna din prevederile termenilor şi condiţiilor contractului este invalidă sau ineficientă, sau devine aşa, în locul prevederilor invalide intră în vigoare prevederi apropiate cât mai mult ca sens prevederilor invalide. Invaliditatea sau ineficienţa unei prevederi nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.

15.3. Forma termenilor şi condiţiilor contractului poate fi modificată sau completată de cătrevânzător, mai ales prevederile referitoare la condiţiile de plată şi de livrare. Dacă se ajunge la modificarea acestor termeni şi condiţii ale contractului, vânzătorul îl va anunţa pe cumpărător prin intermediul adresei electronice a acestuia, iar cumpărătorul este îndreptăţit ca, în termen de 30 de zile de la primirea noii forme a termenilor şi condiţiilor contractului să-şi anuleze contul de utilizator, altfel se consideră că este de acord cu noua formă a termenilor şi condiţiilor contractului. Prin această prevedere nu sunt afectate drepturile şi obligaţiile rezultate pe perioada valabilităţii anterioare a termenilor şi condiţiilor contractului.

15.4. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii şi condiţiile contractului sunt arhivate de către vânzător sub formă electronică şi nu sunt accesibile.

15.5. O anexă a termenilor şi condiţiilor contractului o reprezintă formularul standard pentrurezilierea contractului de cumpărare şi reclamarea mărfurilor.

15.6. Date de contact ale vânzătorului: adresa pentru trimitere: Sat Schitu Tarcau, com.Tarcau, nr.12, Punct Cichiva, jud. Neamt; adresa poştei electronice office@vintagefabrique.ro; telefon +40277721.